ICAE 2018

Conferința națională cu participare internațională ARTĂ ȘI EDUCAȚIE

Academia de Muzică "Gheorghe Dima", prin Departamentul de Specialitate cu profil Psihopedagogic (DSPP), Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională (CCFDP), Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DIDFR) şi Casa Corpului Didactic Cluj, are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa națională cu participare internaţională „EDUCAȚIA ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE”, ediţia X, Cluj-Napoca, România, 18-20 aprilie 2018, care îşi propune atingerea unor obiective de cercetare pluridisciplinară în domeniile: științe ale educației, ştiinţe ale comunicării, pshihologie, sociologie, prin intervenţia asupra unor teme de maximă actualitate.

Avantajele principale ale participării la conferință:

-Posibilitatea de a contribui cu lucrări ştiinţifice pe subiecte foarte variate, fiecare temă oferind deschideri generoase spre numeroase subiecte de nişă, care se vor regăsi în mai multe secţiuni.
-Posibilitatea de a publica lucrările, în funcţie de cinci niveluri calitative (revistă ştiinţifică indexată BDI, clasificată în categoria B: TIC în domeniul muzical/ ICT în musical field, editură universitară clasificată în categoria B – cu volumul conferinței inclus în biblioteci KVK).

TEMATICA GENERALĂ

Oferă şase direcţii principale de explorare, fiecare dintre ele permiţând abordări interdiciplinare, ce pot fi cuprinse în mai multe secţiuni.

1  Comunicare profesionalizată

2  Formal şi nonformal în educaţie

3  Strategii de educație prin artă

4  Educație muzicală continuă și TIC în domeniul muzical

5. Educație și management

6. Lecții demonstrative

LIMBILE DE COMUNICARE ALE CONFERINŢEI: engleza şi româna.

ADRESABILITATE: cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, cercetători, bibliotecari, documentarişti, profesionişti şi studenţi în domenii care se subsumează temelor generale ale conferinţei.

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 31 martie 2018

Locaţie: Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu, nr. 25